Tuesday, October 11, 2016

ผ่าสมองสองผู้ก่อตั้งกูเกิ้ลล้วงลึกประกายความคิดของลาร์รี เพจและเซอร์เก บริน ผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของ Search Engine ระดับโลก
อ่านต่อ.. ผ่าสมองสองผู้ก่อตั้งกูเกิ้ล

0 comments:

Post a Comment