Sunday, October 9, 2016

The Facebook Era ยุคแห่งเฟซบุคThe Facebook Era ยุคแห่งเฟซบุค การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางธุรกิจ การตลาด การขาย และ นวัตกรรมบนโลกเสมือน เขียนโดย คลาร่า ชีห์ แปลโดย ศรินนี วราทร
จำนวนหน้า 523 หน้า
อ่านต่อ.. The Facebook Era ยุคแห่งเฟซบุค

0 comments:

Post a Comment